Czy istnieje definicja bloga?

Blogi, bardzo upraszczając i uogólniając, można zdefiniować, jako stronę internetową o specyficznej strukturze formalnej zawartego w niej tekstu, który z kolei podzielony jest na ułożone w porządku chronologicznym wpisy. Wpisy natomiast mogą zawierać odniesienia do życia osobistego autora. Tego typu definicja zawiera zarówno kategorie techniczne, treściowe, świadomościowe i społecznościowe. Można również określić blogi, jako często aktualizowane strony internetowe, których zawartość wyświetlana jest w odwróconej kolejności chronologicznej. Z drugiej strony jednak, definicja ta może pasować do wielu innych niż blogi stron internetowych. Ciężko przypisać blogi do konkretnej definicji, która będzie krótka i konkretna.

Posted in Faq

Published by